Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του

 

 

ΕΠοΦι

·  Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας 

από την πράξη στη θεωρία ·

 

***


 

Political Philosophy Research Laboratory

Laboratoire de Recherche en Philosophie Politique